Plan G

Informatie voor omwonenden

Algemene vragen over Plan G

01

Wat is de status van de werkzaamheden in Plan G?

Er wordt op veel plaatsen in Plan-G / Geertruidentuin hard gewerkt aan het plan. In september 2023 zijn de laatste nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Koopmans Bouw B.V. is druk met de transformatie van het voormalig SMCD-gebouw. Deze werkzaamheden zullen, naar verwachting tot eind 2024 doorlopen.

02

Wat is de planning van de werkzaamheden aan het oude ziekenhuis (SMCD-gebouw)?

De werkzaamheden van Koopmans aan het SMCD-gebouw worden gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2024 gereed. Meer informatie hierover vindt u op: https://geertruiden-nxt.nl/

Verkeer en parkeren

01

Hoe rijdt het bouwverkeer door de woonwijk naar Plan G?

De werkzaamheden voor Plan G zijn grotendeels gereed. Voor de verbouwing van het voormalig SMCD-gebouw zal Koopmans B.V. gebruik maken van de inrit aan de zijde van de Ceintuurbaan.

Uiteraard proberen de uitvoerende partijen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

02

Kunnen wij als bewoners in de straat blijven parkeren?

Nu de werkzaamheden voor Plan G grotendeels zijn afgerond, zijn er geen momenteel geen tijdelijke maatregelen (parkeerverboden) meer nodig. Door de uitvoerende partijen wordt druk gewerkt aan het gereed maken van het parkeerterrein voor het voormalig SMCD-gebouw aan de zijde van de H.J.Ph. Fesevurstraat.

Bouwbedrijven

01

Welke (bouw)bedrijven werken er op dit moment aan het project?

De transformatiie van het voormalig SMCD-gebouw wordt gerealiseerd door Koopmans Bouw uit Enschede. Koopmans Bouw is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat Koopmans Bouw tijdens de uitvoeringsfase milieu- en omgevingsbewust te werk zal gaan.

02

Waar parkeren de werknemers van deze bedrijven tijdens de bouw?

Door het personeel van de uitvoerende bedrijven zal zoveel mogelijk worden geparkeerd nabij het SMCD-gebouw aan de zijde van de H.J.P. Fesevurstraat of op de bouwplaats aan de zijde van de Ceintuurbaan.

Informatievoorziening

01

Hoe blijf ik op de hoogte van Plan G?

Wij blijven informatie voor omwonenden vermelden op deze pagina.

02

Wie kan ik bellen/mailen bij vragen/klachten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Synchroon, tel. 088 010 57 00 of per e-mail via info@synchroon.nl.

Voor vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Koopmans Bouw, tel: 053 – 460 06 00.