Plan G

Informatie voor omwonenden

Algemene vragen over Plan G

01

Hoeveel woningen en welk typen woningen worden er gerealiseerd?

Het totale plan bestaat uit 223 woningen, waarvan 142 grondgebonden nieuwbouwwoningen en 81 woningen (voornamelijk appartementen) in het oude ziekenhuis.

De nieuwbouw is opgesplitst in vier fasen. Het aanbod bestaat hier uit eengezinswoningen, hoekwoningen in diverse uitvoeringen, herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen en (half)-vrijstaande woningen. Alle nieuwbouwwoningen zijn verkocht.

 

02

Worden alle woningen tegelijk gebouwd?

De bouw van de woningen is onderverdeeld in 4 fases die zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd. Voor fase 1 is Koopmans Bouw medio november 2021 gestart met het boren van de bronnen voor de warmtepompinstallaties van de woningen en deze werkzaamheden zijn gereed. Inmiddels is er gestart met het plaatsen van de casco’s van de woningen in  fase 1. De bouw van fase 2 en 3 is inmiddels ook gestart.

03

Wat is de bouwvolgorde van verschillende fasen?

De vier blokken woningen (cluster 3 en deels cluster 1) aan de H.J.P. Fesevurstraat en Brinkgreverweg worden als eerste gebouwd. Deze eerste fase bestaat uit 58 eengezinswoningen.  Aansluitend worden werkzaamheden uitgevoerd voor fase 2 (20 woningen gelegen aan de zijde Ceintuurbaan/Van Calcarstraat), daarna fase 3 (gelegen aan de zijde Ceintuurbaan/Brinkgreverweg). Als laatste wordt gestart met fase 4 (gelegen aan de zijde Van Calcarstraat/H.J.P. Fesevurstraat).

04

Wanneer wordt er gestart met de bouw van de woningen?

De bouw van de woningen van fase 1 is medio november 2021 gestart. Binnenkort wordt er voor fase 3 gestart met het aanbrengen van de mortelschroefpalen ten behoeve van de fundering van de woningen. Het aanbrengen van deze palen is trillingsarm. Hiermee hoopt men de overlast voor omwonenden te beperken.

Direct omwonenden zijn over de werkzaamheden inmiddels door de aannemer geïnformeerd.

 

05

Welke (sloop)werkzaamheden staan er op korte termijn op de planning?

De sloopwerkzaamheden aan het SMCD-gebouw zijn inmiddels afgerond.

Nabij het SMCD-gebouw wordt de komende weken gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond ten behoeve van fase 4. Tevens zullen in de komende weken het leidingwerk voor de nutsaansluitingen van de woningen worden aangelegd.

Verkeer en parkeren

01

Hoe rijdt het bouwverkeer door de woonwijk naar Plan G?

Voor het bouwrijp maken van het terrein kan het bouwverkeer via de bestaande poort van de Geertruidentuin aan de Ceintuurbaan tegenover de Schoutenweg geleid worden. Bij de sloopwerkzaamheden zal de volgende route als aan- en afvoerroute worden gebruikt: H.J.Ph. Feseurstraat -> Brinkgreverweg -> Henry Dunantlaan (N337).

Voor de bouw van de 20 woningen van fase 2 (gelegen aan de zijde van de Van Calcarstraat/Ceintuurbaan) is voor de periode van 7 maart 2022 tot september 2022 een tijdelijke inrit nodig aan de zijde van de Van Calcarstraat.

Uiteraard proberen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

02

Worden er straten in de omgeving afgezet?

Aan de zijde van de Van Calcarstraat zal in de komende maanden een aansluiting op de riolering moeten worden gemaakt. De daarvoor benodigde verkeersmaatregelen worden tijdig gecommuniceerd. In overleg met de gemeente wordt uiteraard bekeken hoe de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.

03

Kunnen wij als bewoners in de straat blijven parkeren?

Vanaf 7 maart 2022 tot september 2022 zal er in een deel van de Van Calcarstraat tijdens de werkuren op de bouwplaats een parkeerverbod worden ingesteld. Dit parkeerverbod is nodig om de vrachtwagens die gebruik moeten maken van de tijdelijke inrit naar het bouwterrein aan de Van Calcarstraat voldoende ruimte te geven het terrein in te kunnen draaien en het terrein te kunnen verlaten. De uitgebreide informatie hierover leest u in de brief vanuit de aannemer, zie [brief]

Bouwbedrijven

01

Welke bouwbedrijven werken er op dit moment aan het project?

De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Koopmans Bouw uit Enschede. Koopmans Bouw is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat Koopmans Bouw tijdens de uitvoeringsfase milieu- en omgevingsbewust te werk zal gaan.

02

Waar parkeren de werknemers van deze bedrijven tijdens de bouw?

Door het personeel van de uitvoerende bedrijven zal zoveel mogelijk worden geparkeerd nabij het SMCD-gebouw aan de zijde van de H.J.P. Fesevurstraat.

Informatievoorziening

01

Hoe blijf ik op de hoogte van Plan G?

Wij blijven alle informatie voor omwonenden vermelden op deze pagina. Algemene informatie over het project en informatie over de verkoop van de woningen communiceren wij via de nieuwsbrief, waarvoor u zich onder het kopje “interesse” kunt aanmelden.

02

Wie kan ik bellen/mailen bij vragen/klachten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Synchroon, tel. 088 010 57 00 of per e-mail via info@synchroon.nl.

Voor vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Koopmans Bouw, tel: 053 – 460 06 00.

Zoekvenster sluiten