Plan G

Informatie voor omwonenden

Algemene vragen over Plan G

01

Wat is de status van de werkzaamheden in Plan G?

Er wordt op veel plaatsen in Plan-G / Geertruidentuin hard gewerkt aan het plan en er worden inmiddels iedere week meer woningen ingericht en bewoond.

De helft van de 142 nieuwbouwwoningen is inmiddels opgeleverd. Dit betreft de woningen welke vanaf de hofjes aan de H.J.P. Fesevurstraat bereikbaar zijn en de woningen op de hoek van de Ceintuurbaan – van Calcarstraat. Rondom deze woningen is het terrein afgewerkt en wordt zoveel als mogelijk nieuw groen aangeplant en ingezaaid nu het seizoen daarvoor geschikt is.

Eind maart is infra-aannemer Plegt-Vos gestart met de aanleg van de bestrating op het binnenterrein en de inrit van de grote hof nieuwbouwwoningen aan de Ceintuurbaan, waarna de woningen daaromheen opgeleverd kunnen worden door Koopmans. Dat staat gepland vanaf medio april tot aan de bouwvakantie 2023. In die periode zal Plegt-Vos het openbaar gebied rondom die woningen verder afwerken.

Aan de zijde van de van Calcarstraat achter de oude apothekerswoning (van Calcarstraat 4) wordt nadat de werkzaamheden nabij het SMCD gereed zijn, gestart met het inrichting van het gebied. Dit zal naar verwachting begin 2024 gereed zijn.

02

Wat is de planning van de werkzaamheden aan het oude ziekenhuis (SMCD-gebouw)?

Koopmans heeft de sloop van de te verwijderen delen van het oude ziekenhuis (SMCD) afgerond. Wel vinden er nog tot in de zomer beperkte sloopwerkzaamheden aan de gevels en binnen in het oude ziekenhuis plaats. Hierbij wordt ook de tweede poort naar het binnenhof door het gebouw aan de kant van de Ceintuurbaan gerealiseerd. Het poortgebouw aan de H.J.P. Fesevurstraat staat binnenkort geheel in de steigers om de renovatie van de gevels en dak van dit gedeelte uit te kunnen voeren.  Het voormalige parkeerterrein aan de voorzijde is daartoe begin dit jaar al bouwrijp gemaakt en voorzien van de benodigde kabels en leidingen. Dit terrein is ook nog een tijd nodig voor de bouwwerkzaamheden aan de 12 woningen op de hoek van de van Calcarstraat.

De oplevering van deze 12 woningen staat vooralsnog gepland in september 2023, zodat na de bouwvakantie zal kunnen worden gestart met de definitieve inrichting van dit parkeerterrein en het J.H. Slingenbergpad tussen het oude ziekenhuis en de nieuwbouw.  Koopmans doet er alles aan om het poortgebouw en de woningen in het oude pand aan de kant van de nieuwbouw in december 2023 gereed te hebben, zodat het deel van het project grenzend aan de H.J.P. Fesevurstraat dan geheel gereed is. Aansluitend werkt Koopmans verder aan de afbouw van de woningen in het oude ziekenhuis aan de zijde van de van Calcarstraat achter de oude apothekerswoning (van Calcarstraat 4), welke naar verwachting begin 2024 gereed zullen zijn en dat gedeelte van het terrein ook verder kan worden ingericht om de inmiddels vrijstaande oude apothekerswoning heen.

Aansluitend zal Koopmans de gebouwvleugels van het oude ziekenhuis aan de zijde van de Ceintuurbaan renoveren. Voor de bereikbaarheid en werkzaamheden aan deze gedeelten van het oude ziekenhuis zal het terrein tussen beide nieuwbouwclusters aan de Ceintuurbaan nog een jaar langer als toegang en werkterrein nodig zijn, zodat naar verwachting eind 2024 het resterend gedeelte van de Geertruidentuin kan worden ingericht en afgewerkt.

 

Verkeer en parkeren

01

Hoe rijdt het bouwverkeer door de woonwijk naar Plan G?

Nu een groot deel van de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd, loopt het bouwverkeer grotendeels via de inrit aan de Ceintuurbaan.

Uiteraard probeert de aannemer (Koopmans B.V) en de uitvoerende partijen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

02

Kunnen wij als bewoners in de straat blijven parkeren?

Als bewoner kunt u in de straat blijven parkeren. Indien er tijdelijke maatregelen (bijvoorbeeld een parkeerverbod) in verband met de aanvoer voor de bouw noodzakelijk is, dan zullen wij u hierover tijdig informeren.

Bouwbedrijven

01

Welke (bouw)bedrijven werken er op dit moment aan het project?

De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Koopmans Bouw uit Enschede. Koopmans Bouw is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat Koopmans Bouw tijdens de uitvoeringsfase milieu- en omgevingsbewust te werk zal gaan.

Daarnaast wordt het terrein woonrijp gemaakt door Plegt-Vos als infra-aannemer.

02

Waar parkeren de werknemers van deze bedrijven tijdens de bouw?

Door het personeel van de uitvoerende bedrijven zal zoveel mogelijk worden geparkeerd nabij het SMCD-gebouw aan de zijde van de H.J.P. Fesevurstraat of op de bouwplaats aan de zijde van de Ceintuurbaan.

Informatievoorziening

01

Hoe blijf ik op de hoogte van Plan G?

Wij blijven alle informatie voor omwonenden vermelden op deze pagina.

02

Wie kan ik bellen/mailen bij vragen/klachten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Synchroon, tel. 088 010 57 00 of per e-mail via info@synchroon.nl.

Voor vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Koopmans Bouw, tel: 053 – 460 06 00.