Plan G

Informatie voor omwonenden

Algemene vragen over Plan G

01

Hoeveel woningen en welk typen woningen worden er gerealiseerd?

Het totale plan bestaat uit 223 woningen, waarvan 142 grondgebonden nieuwbouwwoningen en 81 appartementen in het oude ziekenhuis.

 

02

Worden alle woningen tegelijk gebouwd?

De bouw van de woningen is onderverdeeld in 4 fases die zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd. Voor fase 1 zal Koopmans Bouw naar verwachting medio november 2021 starten met het boren van de bronnen voor de warmtepompinstallaties van de woningen.

03

Welke woningen worden als eerste gebouwd?

De vier blokken woningen (cluster 3 en deels cluster 1) aan de H.J.P. Fesevurstraat en Brinkgreverweg worden als eerste gebouwd. Deze eerste fase bestaat uit 58 eengezinswoningen. De voorbereidende werkzaamheden voor start bouw zijn in volle gang. Voor fase 1 zal Koopmans Bouw naar verwachting medio november 2021 starten met het boren van de bronnen voor de warmtepompinstallaties van de woningen.

04

Wanneer wordt er gestart met de bouw van de woningen?

Koopmans Bouw verwacht medio november 2021 te starten met de daadwerkelijke bouw van de woningen van fase 1. Er wordt gestart met het aanbrengen van de bronnen voor de warmtepompinstallatie van de woningen. Het boren van de funderingspalen volgt naar verwachting begin 2022. Direct omwonenden worden hierover t.z.t. door de aannemer geïnformeerd.

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn in volle gang. Deze werkzaamheden lopen door tot aan de start van de bouw.

05

Welke werkzaamheden staan er op korte termijn op de planning?

Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw uitgevoerd zoals de aanleg van de bouwwegen. Daarnaast zal in de komende weken aan de zijde van de Brinkgreverweg het hekwerk welke tussen de bestaande bebouwing en het plangebied aanwezig is worden vervangen door een hoger exemplaar. Daarnaast zal er onderhoud aan de bestaande bomen worden uitgevoerd (snoeien).

Tevens hopen we voor het einde van 2021 de aansluiting op het hoofdriool te realiseren aan de zijde van de Ceintuurbaan.

Naar verwachting zal vanaf medio februari 2022 door de firma Van Gelder het leidingwerk voor het nutstracé op het terrein worden aangebracht.

Meer informatie? Bekijk de bewonersbrief

Verkeer en parkeren

01

Hoe rijdt het bouwverkeer door de woonwijk naar Plan G?

Voor het bouwrijp maken van het terrein kan het bouwverkeer via de bestaande poort van de Geertruidentuin aan de Ceintuurbaan tegenover de Schoutenweg geleid worden. Bij de sloopwerkzaamheden zal de volgende route als aan- en afvoerroute worden gebruikt: H.J.Ph. Feseurstraat -> Brinkgreverweg -> Henry Dunantlaan (N337).  Uiteraard proberen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

02

Worden er straten in de omgeving afgezet?

Voor het maken van de aansluiting op het hoofdriool in de Ceintuurbaan zal deze moeten worden afgezet. Wij hopen deze aansluiting nog voor eind 2021 te realiseren. De daarvoor benodigde verkeersmaatregelen worden tijdig gecommuniceerd. In overleg met de gemeente wordt uiteraard bekeken hoe de overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt.

03

Kunnen wij als bewoners in de straat blijven parkeren?

Tijdens het bouwrijp maken zal niet tot nauwelijks door medewerkers geparkeerd worden op de openbare weg. Er is in deze fase voldoende ruimte op het terrein van het voormalige ziekenhuis beschikbaar

Bouwbedrijven

01

Welke bouwbedrijven werken er op dit moment aan het project?

Momenteel wordt in een aantal delen van het oude ziekenhuis het interieur opgeschoond door DSDG. Voor de sloop en het bouwrijp maken is Dusseldorp als uitvoerende partij geselecteerd. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Koopmans Bouw uit Enschede. Koopmans Bouw is aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat Koopmans Bouw tijdens de uitvoeringsfase milieu- en omgevingsbewust te werk zal gaan.

02

Waar parkeren de werknemers van deze bedrijven tijdens de bouw?

Er is zeker tijdens het bouwrijp maken ruim voldoende parkeerruimte op het terrein van het oude ziekenhuis beschikbaar aan de H.J.P. Fesevurstraat.

Informatievoorziening

01

Hoe blijf ik op de hoogte van Plan G?

Wij blijven alle informatie voor omwonenden vermelden op deze pagina. Algemene informatie over het project en informatie over de verkoop van de woningen communiceren wij via de nieuwsbrief, waarvoor u zich onder het kopje “interesse” kunt aanmelden.

02

Wie kan ik bellen/mailen bij vragen/klachten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Synchroon, tel. 088 010 57 00 of per e-mail via info@synchroon.nl.

Voor vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Koopmans Bouw, tel: 053 – 460 06 00.

Zoekvenster sluiten