Plan G

Informatie voor omwonenden

Algemene vragen over Plan G

01

Hoeveel woningen en welk typen woningen worden er gerealiseerd?

Het totale plan bestaat uit 223 woningen, waarvan 142 grondgebonden nieuwbouwwoningen en 81 appartementen in het oude ziekenhuis.

02

Worden alle woningen tegelijk gebouwd?

De bouw van de woningen is onderverdeeld in 4 fases die zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd.

03

Welke woningen worden als eerste gebouwd?

De vier blokken woningen (cluster 3 en deels cluster 1) aan de H.J.P. Fesevurstraat en Brinkgreverweg worden als eerste gebouwd. Deze eerste fase bestaat uit 58 eengezinswoningen. Deze fase is op 30 april 2021 in verkoop gegaan. Bijna alle woningen zijn verkocht.

04

Wanneer wordt er gestart met de bouw van de woningen?

Wij verwachten eind 2021 te starten met de daadwerkelijke bouw van de woningen van fase 1.
Zodra we duidelijkheid hebben over het exacte moment van de start van de bouw van de woningen vermelden wij dit hier. Direct omwonenden worden hierover t.z.t. door de aannemer geïnformeerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein gestart. Deze werkzaamheden lopen door tot aan de start van de bouw.

05

Welke werkzaamheden staan er op korte termijn op de planning?

Het archeologisch onderzoek en het onderzoek naar mogelijke explosieven is afgerond. Op dit moment worden er sloopwerkzaamheden uitgevoerd op diverse locaties op het terrein. Andere werkzaamheden die binnenkort op de planning staan, zijn het verplaatsen van de trafo’s, aanleggen van de riolering, het op hoogte brengen van het terrein en het aanleggen van de bouwwegen.

Meer informatie? Bekijk de bewonersbrief

Verkeer en parkeren

01

Hoe rijdt het bouwverkeer door de woonwijk naar Plan G?

Voor het bouwrijp maken van het terrein kan het bouwverkeer via de bestaande poort van de Geertruidentuin aan de Ceintuurbaan tegenover de Schoutenweg geleid worden. Bij de sloopwerkzaamheden zal de volgende route als aan- en afvoerroute worden gebruikt: H.J.Ph. Feseurstraat -> Brinkgreverweg -> Henry Dunantlaan (N337).  Uiteraard proberen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

02

Worden er straten in de omgeving afgezet?

In het najaar van 2021 zal er een aansluiting op het hoofdriool in de Ceintuurbaan moeten worden gemaakt. De daarvoor benodigde verkeersmaatregelen worden tijdig gecommuniceerd.

03

Kunnen wij als bewoners in de straat blijven parkeren?

Tijdens het bouwrijp maken zal niet tot nauwelijks door medewerkers geparkeerd worden op de openbare weg. Er is in deze fase voldoende ruimte op het terrein van het voormalige ziekenhuis beschikbaar

Bouwbedrijven

01

Welke bouwbedrijven werken er op dit moment aan het project?

Momenteel wordt in een aantal delen van het oude ziekenhuis het interieur opgeschoond door DSDG. Voor de sloop en het bouwrijp maken is Dusseldorp als uitvoerende partij geselecteerd. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Koopmans Bouw uit Enschede.

02

Waar parkeren de werknemers van deze bedrijven tijdens de bouw?

Er is zeker tijdens het bouwrijp maken ruim voldoende parkeerruimte op het terrein van het oude ziekenhuis beschikbaar aan de H.J.P. Fesevurstraat.

Informatievoorziening

01

Hoe blijf ik op de hoogte van Plan G?

Wij blijven alle informatie voor omwonenden vermelden op deze pagina. Algemene informatie over het project en informatie over de verkoop van de woningen communiceren wij via de nieuwsbrief, waarvoor u zich onder het kopje “interesse” kunt aanmelden.

02

Wie kan ik bellen/mailen bij vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van Synchroon, tel. 088 010 57 00 of per e-mail via info@synchroon.nl

Zoekvenster sluiten