Plan G

Masterplan Geertruidentuin

25 juni 2019 | Nieuws

Op 19 juni 2019 heeft de Gemeenteraad van Deventer het Masterplan voor de Geertruidentuin vastgesteld. Op basis van dit Masterplan wordt nu het Bestemmingsplan aangepast. Volgens planning zal het Ontwerp-Bestemmingsplan vlak voor het zomerreces aan het College van Burgemeester en Wethouders ter instemming voorgelegd.  Na de verwerking van eventuele zienswijzen zou het Bestemmingsplan nog in 2019 door de Gemeenteraad kunnen worden vastgesteld. Parallel hieraan wordt door de architecten gewerkt aan de ruimtelijke uitwerking van het Masterplan waarbij wij streven de appartementen in het SMCD-gebouw en fase 1 van de nieuwbouw omstreeks maart 2020 in verkoop te kunnen brengen.