Plan G

Bouwrijp maken Plan G

24 augustus 2021 | Nieuws

Even voorstellen

Wij zijn Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Een landelijk werkzaam bedrijf met ruime ervaring en expertise op het gebied van wegenbouw, sloop en milieutechniek. Voor onze opdrachtgever Synchroon  gaan wij aan de slag met het bouwrijp maken van Plan G ter voorbereiding van de woningbouw door Koopmans Bouw B.V. later dit jaar. Omdat we werken vanuit onze vestiging in Deventer zijn we altijd dichtbij en zijn onze collega’s indien gewenst snel ter plaatse.

Wat gaan we doen

Onze werkzaamheden op het grote terrein tussen de Ceintuurbaan en de H.J.Ph. Fesevurstraat vinden plaats vanaf week 35 (30 augustus) en zijn naar verwachting aan het einde van dit jaar afgerond. De werkzaamheden bestaan uit het volledig ophogen van het terrein, het aanleggen van rioleringen en het aanbrengen van waterbergende fundaties om na een hevige regenbui het water beter te bergen. Verder planten we de groenvoorzieningen aan en verzorgen we het onderhoud hiervan.

Bereikbaarheid

Tijdens onze werkzaamheden zetten wij passende verkeersmaatregelen in, waardoor alle woningen rondom het projectgebied ten alle tijde bereikbaar blijven. De verzamelriolering van de nieuw te bouwen woningen zal worden aangesloten op de hoofdriolen in de Ceintuurbaan, de Van Calcarstraat en de H.J.Ph. Fesevurstraat. Om dit te realiseren breken we de bestaande weg zeer plaatselijk tijdelijk op. De bestaande woningen blijven tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar. Voor de hoofdaansluiting op de Ceintuurbaan wordt in overleg met de gemeente een tijdelijke omleiding voor het doorgaand verkeer ingesteld. Hierover zullen wij u enige tijd voor uitvoering nader informeren.

Transportroutes

Om de overlast tot een minimum te beperken vinden al onze transportbewegingen plaats vanaf de Ceintuurbaan. Hierdoor hoeven vrachtwagens en ander materieel niet door de woonwijken te rijden om bij het projectgebied te komen. De aard van de werkzaamheden zorgt er voor dat de overlast hiervan voor omwonenden beperkt zal zijn. Verder nemen wij afhankelijk van de werkzaamheden passende maatregelen om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mogelijk heeft u vragen over ons protocol, voor inzage hierin kunt u contact opnemen met onze uitvoerder. Uitgangspunt op ons werk is: Wees alert en houd afstand.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze collega Wiljan te Raa via w.teraa@dusseldorp.nu of 0544 – 488 488.