Plan G

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Fase 3

 • Inschrijven was mogelijk vanaf 28 oktober. Je kunt dan via jouw eigen account (bereikbaar via plan-g.nl) jouw voorkeurs(bouw)nummers doorgeven
 • Let op: Je ontvangt, per email, een bevestiging van de (online)inschrijving en de – door jou doorgegeven – voorkeurs(bouw)nummers
 • Inschrijven was mogelijk tot maandag 8 november 2021 om 12.00 uur
 • Indien je je inschrijft nadat de inschrijfperiode is verstreken, dan word je als “reserve-kandidaat” aangeduid en zal jouw inschrijving niet worden meegenomen in de eerste ronde van toewijzing
 • De inschrijving is vrijblijvend voor de inschrijver en verplicht de verkopende partij ook niet tot het toewijzen van een woning aan een bepaalde inschrijver
 • Per toekomstig huishouden mag maximaal één (1) inschrijving worden uitgevoerd. Noteer in jouw account dus ook de gegevens van een eventuele partner/mede-koper
 • Het is niet toegestaan om – indien je samen met een partner wenst te kopen – onafhankelijk van elkaar in te schrijven. Dubbele inschrijvingen of inschrijvingen waarbij partners onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven (met als doel samen tot aankoop over te gaan), zullen worden uitgesloten van toewijzing
 • Wil je de inschrijving aanpassen (bijvoorbeeld omdat je een ander voorkeursnummer wilt doorgeven)? Tot de sluiting van inschrijftermijn kun je in jouw account jouw voorkeuren wijzigen.

Toewijzingsprocedure woningen

 • Het verkoopteam wijst na de (sluiting van de) inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten
 • Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Bij meerdere kandidaten, wordt de woning willekeurig door het verkoopteam toegewezen aan één kandidaat. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur heeft opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur
 • Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek
 • Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kon worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht per e-mail. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt de kandidaat alsnog hierover benaderd
 • Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij verkopende partij zich het recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de financiële goedheid van de inschrijver
 • In verband met de privacy verordening maken wij je er op attent dat jouw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen zoals ontwikkelaar, aannemer, notaris, makelaar(s) en eventuele hypotheekadviseurs.